ផ្គើន​នឹង​សមត្ថកិច្ច អប់រំ មិន​រាងចាល ឃាត់​ខ្លួន​អ្នក​ជល់​មាន់​ដុះ​ស្លែ​ជិត​១០​នាក់ ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ចាប់ខ្លួន – CEN