គ្រូ​ល្មោភកាម ចាប់រំលោភ​កូនសិស្ស ត្រូវ​បញ្ជូន​ទៅ​តុលាការ​ – CEN