នារី​ម្នាក់ ត្រូវ​យុវជន​៥​នាក់​រំលោភ​បូក រហូត​ដើរ​លែង​ចង់​រួច​ – CEN