អ្នកជំងឺ​ទឹកនោមផ្អែម អាច​ញ៉ាំផ្លែឈើ​ទាំងអស់នេះ​បាន​ – CEN