អ្នកឃ្លាំមើល​ការអភិវឌ្ឍ​សង្គម ៖ បុគ្គល ដែល​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​សកម្មភាព​ដឹក​ដី ចាក់​លុប​ឆ្នេរសមុទ្រ​ត្រូវ​ប្រឈម​នឹង​ការផ្តន្ទាទោស​នៃ​ច្បាប់​ – CEN