ព្រោះ​ទំនាស់​រឿង “​លុយ​” បទ​ចម្រៀង​ដែល​ទទួលបាន ៨៥​លាន View ត្រូវបាន “​រុះរើ​” ពី Youtube តើ​អ្នក​ដែល​…​ស្តាប់​ទេ​!? (វីដេអូ) – CEN