ព្រហើន​ណាស់​! ហ៊ាន​កាដូ​កេស​ផ្លែ​ចេក​ផ្ទុកcocaine​តម្លៃ​១៨​លាន​ដុល្លារ​ – CEN