នេះ​ប្រហែលជា​ទន្សាយ​ដែល​គួរឲ្យខ្លាច​បំផុត​លើ​លោក​ហើយ ដោយសារ​តែ​វា​… (វីដេអូ) – CEN