ទៀតហើយ​! សាក​ថ្ម​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​ពេញ​១​យប់ ព្រឹក​ឡើង​ពុំ​នឹកស្មាន​មានរឿង​កើតឡើង​បែបនេះ ធ្វើ​ឲ្យ​នារី​បុគ្គលិក​ធនាគារ​ម្នាក់​ត្រូវបញ្ជូន​សង្គ្រោះបន្ទាន់​ – CEN