ប្រជុំជន​មួយ​នៅ​ប្រទេសក្រិក​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ការឈ្លានពាន​ពី​សំណាក់​ហ្វូង​…​ពីង​ពាង (​វីដេអូ​) – CEN