ក្នុង​ថ្ងៃ​តែមួយ មាន​ស្ត្រី​ពីរ​នាក់ សម្រាលកូន​តាម​ដងផ្លូវ ពេល​ធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់​មណ្ឌល​សុខភាព​ – CEN