កំពុង​ស្ទូចត្រី ស្ត្រី​ម្នាក់​ត្រូវ​ត្រី​ទម្ងន់​១០​គីឡូ លោត​មក​ខាំ​រយះ​ក​ – CEN