ដំណើរ​កំសាន្ត​តាម​រថភ្លើង​របស់​អ្នកស្រុក​កោះ​ធំ​ជាង​៥០០​នាក់ ពី​ស្ថានីយ៍​ភ្នំពេញ​-​ស្ថានីយ៍​រមាស ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង​ – CEN