កីឡា​សីដក់​កម្ពុជា ដណ្តើម​បាន​មេដាយមាស ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ពានរង្វាន់​ស្តេច​ថៃ King’s Cup 2018 ក្រោយ​យកឈ្នះ​សីដក់​អូស្ត្រាលី – CEN