ផ្ទាល់​ភ្នែក​! ប្តី​ប្រពន្ធ​១​គូ​នៅ​ចិន​ត្រាំ​ពស់​ពិស​ដ៏​ធំ​ក្នុង​កែវ​ស្រា​ទាំង​រស់​គួរឲ្យ​…​ញាក់សាច់​! (វីដេអូ) – CEN