អ្នកដំណើរ​ត្រូវ​បណ្តេញ​ចេញពី​យន្តហោះ ព្រោះ​ទាមទារ​សាក​ថ្ម​ទូរស័ព្ទ​ក្នុង​បន្ទប់​បើកបរ​ – CEN