​រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ស្នើ​គណៈប្រតិភូ​ធុរជន​អាមេរិក វិនិយោគ​លើ​ការធ្វើ​ទំនើបកម្ម​វិស័យ​កសិកម្ម​កម្ពុជា ដើម្បី​ជំរុញ​ការនាំ​ចេញ​ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​ – CEN