ភ្ញៀវទេសចរ​ចូលទៅ​ទស្សនា​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​រាល់ថ្ងៃនេះ​ចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​ទៅ​ពិព័រណ៍​សំរាម និង​សោភ័ណ្ឌភាព​ភ្លើង​រាត្រី​ – CEN