ប្រឹង​ទៅ​ថើប​ប្រពន្ធ​ដើម្បី​សម្រន់​កំហឹង​នាង ចុងក្រោយ​ត្រូវ​ដាច់​អណ្ដាត និយាយ​លែងកើត​ (មានវីដេអូ) – CEN