កិច្ចប្រជុំ​ទិវា​អភិវឌ្ឍន៍​វិជ្ជាជីវៈ​វេជ្ជសាស្ត្រ​បន្ត​លើក​ទី​៥ នៅ​ខេត្ត​ព្រៃវែង​ – CEN