សម្តេច​តេជោ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី និង​លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កូរ៉េ បាន​ពិភាក្សា​គ្នា​យ៉ាង​យកចិត្តទុកដាក់ ទៅ​លើ​ទំនាក់ទំនង ​និង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ទ្វេភាគី​ – CEN