​អគ្គនាយក​ពន្ធដារ លើកឡើង​ពី​ជោគជ័យ​នៃ​ការធ្វើកំណែទម្រង់ និង​ទំនើបកម្ម​ថ្មីៗ របស់​ពន្ធដារ​កម្ពុជា – CEN