ដោយសារ​ត្រូវ​មិត្ត​ប្រុស​គំរាម និង​ធ្វើបាប ស្ត្រី​រូប​នេះ​ប្រើ​វី​ធី​សាស្ត្រ​ដ៏​ឆ្លាត​មួយ​ដើម្បី​រំដោះ​ខ្លួន​ចេញ (​វីដេអូ​) – CEN