​ក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​សម្រស់​អតីត​ហ្វ្រេស​ស៊ី​ហ្គើ​ល ថៃ នារី​សុជាតា កូនស្រី​លោក ថៃ នរៈ​សត្យា ពិតជា​ស្អាត​គួរឱ្យ​ក្នាញ់ ! – CEN