សម្តេច ហ៊ុន សែន ផ្ញើ​សារ​ក្នុង​ទិវា​ទេសចរណ៍​ពិភពលោក ក្រោម​ប្រធានបទ “​វិស័យ​ទេសចរណ៍ និង​និន្នាការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទៅរក​ប្រព័ន្ធ​ឌីជីថល​” – CEN