ស្នើ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រុងប្រយ័ត្ន ការ​បរិភោគ​ចំណីអាហារ និង​ពិសា​ស្រា ក្នុង​ពិធី​កាន់បិណ្ឌ និង​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ – CEN