​ប៉ូលីស​ថៃ​តាម​ប្រមាញ់ និង​ព្រមាន​អ្នកដទៃ​ឈប់​បន្ត​ចែកចាយ «​រូបភាព​អាសអាភាស​ស្ត្រី​ថត​បញ្ចេញ​កេរ្តិ៍​ម៉ែ​ចែក​ឲ្យ និង​សិច​» នៅក្នុង​ហាង​ទំនិញ – CEN