មន្ត្រីរាជការ​នៃ​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​មាន​ចំនួន​ជិត​១​ម៉ឺន​ប្រាំ​ពាន់​នាក់ កំពុង​បំរើ​ការងារ ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ភ្នំពេញ​ – CEN