​នំ​បញ្ចុក​អាច​ច្នៃ​ជា​អាហារ​ច្រើនយ៉ាង​ដ៏​ឆ្ងាញ់​ពិសារ ប៉ុន្តែ “​សម័យ​គីមី​”​នេះ អ្នក​អាច​សាកល្បង​ដឹងថា ប្រាកដ​ជា​ល្អ ដោយ​គ្រាន់តែ​ពឹងពាក់​លើ​ទឹកត្រី ១​ចាន​ប៉ុណ្ណោះ​! (វីដេអូ) – CEN