​ពេល​ឃើញ​ផ្ទាល់​ភ្នែក​នូវ​ទិដ្ឋភាព​យន្តហោះ “​រង​រន្ទះ​”​នោះ អ្នកខ្លះ​ប្រាកដជា​ខ្លាច​លែង​ហ៊ាន​ជិះ ហើយ​មើលទៅ ប៉ុន្តែ​កុំ​ភ័យ​វា​ពុំមាន​… បញ្ហា​គ្រោះថ្នាក់​អ្វី​ទេ ! (វីដេអូ) – CEN