មហិច្ឆតា​បង្កើន​ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​រុស្ស៊ី​-​ចិន កើន​ដល់​២០០.០០០​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិកនៅ​ឆ្នាំ​២០២៤ – CEN