អតិរេក​ថវិកា​ច្រើន​លើសលប់ រដ្ឋាភិបាល​សិង្ហ​បុរី​ចែក​លុយ​ពលរដ្ឋ​ – CEN