ស្មាន​មិន​ដល់​ថា ៖ ដើម​ស្ពឺ​មាន​ទម្រង់​ដូច “​ឆ្កែ​ដេក​” តម្លៃ​ដល់​ទៅជិត ២​ម៉ឺន​ដុល្លារ ! – CEN