យន្តហោះ​ប្រយុទ្ធ F-35 តម្លៃ ១០០​លាន​ដុល្លារ របស់​អាមេរិក​… ធ្លាក់​១​ហើយ ក្រោយ​ប្រតិបត្តិការ​លើកដំបូង​ – CEN