ដើម្បី​អនុវត្ត​ផែនការ​៥​ឆ្នាំ របស់​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ឱ្យ​ទទួលបាន​ជោគជ័យ អាជ្ញាធរ​ធ្វើការ​បម្លាស់​ទី ផ្ទះ​បណ្តែត​ទឹក​ជនជាតិ​វៀតណាម មកឱ្យ​រស់នៅ​លើគោក ត្រឹម​ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN