​រដ្ឋ Penang ​របស់​ម៉ាឡេស៊ី គ្រោង​​ដំឡើង​កាមេរ៉ា​សម្គាល់​មុខ​នៅ​កន្លែង​សាធារណៈហើយ ដើម្បី​តាមដាន និងចាប់ «​មុខសញ្ញា​បទល្មើស​» – CEN