អាល្លឺម៉ង់​ព្រមាន​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក មិន​គប្បី​«​បំផ្លាញ​» អង្គការសហប្រជាជាតិ​ – CEN