អាមេរិក​«​ស្លុតចិត្ត​»​ពេលដែល​យន្ដហោះ​ប្រយុទ្ធ​បំបាំងកាយ F-35 សំយុងក្បាល​បុក​ចុះដី​(មានវីដេអូ) – CEN