​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​៣០​ថ្ងៃ​នា ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៨ ស្លាប់​១៣១​នាក់ របួស​សរុប ៣៣២​នាក់​ – CEN