រដ្ឋ​មន្ត្រី​បរិស្ថាន ព្រមានចាប់ខ្លួន​អ្នកជួញដូរ​សត្វព្រៃ​ខុសច្បាប់ បញ្ជូន​សំណុំរឿង​ទៅ​តុលាការ​ – CEN