បុរស​ម្នាក់ កំពុង​អង្គុយ​ផឹកស៊ី ខឹង​នឹង​សង្សារ​លោត​សម្លាប់ខ្លួន ពីលើ​អគារ​ជាន់​ទី​៥ – CEN