បុរស​ម្នាក់ បាន​ឡើង​ទៅលើ​កំពូលភ្នំ​ឱ​រ៉ាល់ បាន​ឮ​សំឡេង​ម៉ាស៊ីន អារឈើ​កងរំពង​ពេញ​ព្រៃ​ (វីដេអូ) – CEN