ស្មៀន​ត្រូវតែ​ស្តាប់​តាម​ការណែនាំ​ការងារ​ពី​ចៅសង្កាត់ បើ​មិន​ដូច្នេះ​ទេ នឹង​ប្រឈម​នៃ​កា​សុំ​ដក​តំណែង​ពី​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ – CEN