ឃាតករ​សម្លាប់​ប្រពន្ធ ដោយ​រឿង​ប្រច័ណ្ឌ ត្រូវ​បញ្ជូន​ទៅ​តុលាការ​ – CEN