តុលាការ​កំពូល​បដិសេធ​ការផ្ដន្ទាទោស​លើ​អតីតមន្ត្រី​សិទ្ធិមនុស្ស​ – CEN