កីឡាករភូមា​នេះ​មុខរឹងមែន​! រឿង សោ​ភ័​ណ្ឌ វ៉ៃ​ឡើង​អស់​​ខ្យល់​​ខ្លួនឯង និង​ត្រូវ​អាជ្ញាកណ្តាលរាប់រហូត​បញ្ឈប់​ត្រឹម​ទឹក​ទី​៣ ខណៈ​អ្នកគាំទ្រ​ជាច្រើន​ផ្ទុះ​កំហឹង​អាជ្ញាកណ្តាល​ថា​… – CEN