នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ការ​ណា​ដា បាន​ធ្វើឲ្យ​មនុស្ស​ជាច្រើន​រួម​ទាំង​លោក​ផង ស្រក់​ទឹកភ្នែក​ពេល​ថ្លែង​ពាក្យពេចន៍​សុំទោស​ដល់​ការ​រើសអើង​ច្រើន​ទសវត្សរ៍​មក​ហើយ​ចំពោះ​មនុស្ស​ភេទ​ទី​៣ – CEN