ក្នុង​វេទិកាសាធារណៈ នៅ​ខណ្ឌ​ចំការមន ប្រជាពលរដ្ឋ សុំ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ជួយ​ដោះស្រាយ​គ្រឿងញៀន លូ ផ្លូវ ទឹក ភ្លើង និង​សំរាម​ស្អុយ​ – CEN