បញ្ហា​សុវត្ថិភាព​ម្ហូបអាហារ ៖ ទណ្ឌិត​សម រង្ស៊ី លើកឡើង​គ្រាន់តែ​ជាការ​កេងចំណេញ​ផ្នែក​នយោបាយ បំពាន​ការពិត​ – CEN