កម្មករ​ចំនួន ៤៦ នាក់ ទទួលបាន​ការព្យាបាល​ទាំងស្រុង និង​អត្ថប្រយោជន៍​ជាច្រើន​ពី ប​.​ស​.​ស​ ​ក្នុងករណី​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ នៅ​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ​ – CEN